Tel.: +420 379 491 175 00
Tel.: +420 379 491 126
Fax: +420 379 491 175
E-mail: info@mtbs-holysov.cz
Web: www.mtbs-holysov.cz

Profil společnosti

Sídlo společnosti

Společnost Městské technické a bytové středisko Holýšov, s. r. o. (dále jen MTBS) byla založena 1. 1. 1998 reorganizací příspěvkové organizace. MTBS je 100% vlastněné Městem Holýšov a zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu Plzeň, oddíl C, vložka 9612.

Hlavním předmětem činnosti organizace je správa nemovitostí, výroba tepla a teplé užitkové vody (dále jen TUV), údržba komunikací a veřejných prostranství ve městě. V souvislosti s výrobou tepla a TUV jsme držitelem příslušné licence a koncese na provoz této činnosti. Tepelná energie je dodávána jak do objektů vlastněných Městem Holýšov (bytové a nebytové prostory), tak cizím odběratelům. Společnost disponuje dostatečnou kapacitou pro převzetí, provozování a modernizaci tepelného zařízení.

MTBS Holýšov spravuje také bytové domy ve městě
V rámci správy nemovitostí vede společnost na základě komisionářské smlouvy hospodářskou činnost Města Holýšov. Zde nabízíme komplexní řešení správy nemovitostí, bytových, nebytových prostor včetně zásobování budov tepelnou energií, rozúčtování nákladů na dodávky energií mezi konečné spotřebitele a zajištění zpracování energetických auditů. V roce 2010 byl pro zkvalitnění těchto služeb pořízen nový software od firmy ANASOFT APR.[›], který nabízí služby na nejvyšší úrovni a individuální přístup ke klientovi. Tento software je využíván též při vedení správy společenství vlastníků, kde je především využíván k vyúčtování fondu oprav a zpřístupnění on-line zástupcům společenství do agendy účetnictví SVJ apod.

Ke správě bytů a nebytových prostor disponuje společnost provozem údržby, který zajišťuje správu objektů Města Holýšov, běžné opravy instalatérské, zednické a elektrikářské. Opravy speciálního charakteru (podlahové krytiny, plynová zařízení, výměna oken) jsou zajištěny dodavatelsky.

Pro služby veřejnosti MTBS provozuje prodejnu PB lahví, drobný prodej instalačního materiálu, zajišťuje správu objektu MÚ.

Stále většího významu nabývá činnost střediska technických služeb. To má, vedle techniky potřebné k zimní údržbě městských komunikací a sečení zelených ploch, k dispozici další techniku, která může sloužit zájemcům o služby nejen z města, ale i blízkého okolí.

Široká oblast zmiňovaných nabízených činností vypovídá o pružnosti a dynamickém rozvoji společnosti. Hlavním cílem je spokojenost našich zákazníků a za důležité považujeme kladný osobní přístup našich zaměstnanců k řešení dalších podnětů, připomínek či problémů spojených s činností.Novinky

Pracovní doba v závěru roku
Z důvodu čerpání celozávodní dovolené jsou provozovny MTBS Holýšov uzavřeny od 21. prosince 2015 do 3. ledna 2016.

Legislativní normy jsou umístěny v sekci „Ke stažení/ostatní“
Od 1. 1. 2016 platí nová vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody č. 269/2015. Tato vyhláška se v praxi projeví až při vyúčtování v r. 2017. Současně s touto vyhláškou je novelizován zákon č. 67/2013 Sb. Nejdůležitějšími změnami je úprava korekcí při vyúčtování a změny v poměru základní a spotřební složky na vytápění, která nyní může činit 30–50 %, oproti původním 40 %.

Kanceláře technických služeb
Kanceláře Technických služeb (MTBS) jsou nově umístěny z pravé strany budovy č. p. 14 na Náměstí 5. května (do března 2015 zde byly kanceláře Západočeských komunálních služeb).

23. 7. 2015 - Upozornění vlastníkům nemovitostí
Dne 1. července vstoupil v platnost zákon č. 109/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Částečně se zjednodušují podmínky pro získání/užívání průkazů energetické náročnosti budov – energetické štítky. V sekci „Ke stažení / Návody, vysvětlivky“ - zveřejňujeme soubor otázek a odpovědí ze Státní energetické inspekce, které se této problematice rovněž věnují.

NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY
V sekci "Ke stažení/Pro SVj" je možné získat informace o legislativních změnách v oblasti bydlení, jak byla Společenství... již informována Mgr. Chaloupkovou dopisem ze dne 30. 12. 2013. Další informace budou zveřejňovány postupně, až po prověření jejich skutečné platnosti. Legislativní stav je poměrně chaotický a je třeba zachovat chladnou hlavu.

Spuštění portálu "poschodech.cz"
Funkcionáři SVJ mají možnost od 21. října 2013 přihlásit se k využívání portálu "poschodech.cz". Přístup je smluvně ošetřen. Bližší podrobnosti i vlastní zajištění je možné projednat na MTBS u Ing. Bartoníčka.

Oznámení občanům
Z důvodu vypnutí elektřiny bude ekonomické středisko MTBS (Náměstí 5. května 14) ve čtvrtek 24. října uzavřeno. Děkujeme za pochopení.

Dne 1. 11. 2012 byla spuštěna nová webová prezentace MTBS Holýšov.